ผู้ดูแลระบบ : สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ผู้พัฒนา : บริษัท ออคชั่น เทรด จำกัด (Auction trade Co.,Ltd.)

    e-mail : info@auctiontrade.co.th